MACOTO[DEV]

macoto-dev

Kurz Web Development

Přihlásit se

O kurzu

Připrav se na vzrušující dobrodružství, které tě provede základními koncepty a odhalí tvůj skrytý potenciál. V tomto komplexním kurzu položíme základy tvých IT dovedností zaměřením na dva hlavní pilíře: programování a vývoj webových stránek.

Objev sílu rozdělování a pozoruj aplikace při řešení složitých IT výzev. Od rozkládání složitých problémů po vytváření logických systémů, rozdělování je klíčem k odhalení tajů digitálního světa. Jednou z vlastnotí, kterou si při kurzu osvojíš je vyvinutí ostrého analytického rozumu a schopnost překonávat všechny překážky, které přijdou na tvé IT cestě.

Ponoř se do fascinujícího světa webového vývoje a objev, jak vznikají webové stránky. Pochopíš základy HTML, CSS a JavaScriptu – stavební kameny internetu – a získáš schopnost vytvářet úžasné webové stránky od základu. Od stylového designu po dynamickou funkcionalitu se staneš mistrem tvorby poutavých webových zážitků.

Připrav se na skok do vzrušujícího světa IT a sleduj, jak tvé dovednosti stoupají na novou úroveň. Bez ohledu na to, zda jsi nadšenec do technologií nebo zvědavý začátečník, kurz je přizpůsobený profilu jedince, co nemá žádné předchozí zkušenosti. Spousta lidí se ptá, kde vůbec začít? Na to mám jednoduchou odpověď - na začátku. Objev kouzlo IT a vydej se na cestu plnou nekonečných možností.

Nejsou vyžadovány předchozí znalosti v oblasti IT. Nadšení a chuť poznávat jsou vřele doporučeny.
Kurz probíhá formou distanční výuky (online) formou živých lekcí.

courseSkill

HTML5

HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language) je nejnovější verze značkovacího jazyka, který se používá pro strukturování a prezentaci obsahu webových stránek. Je to základní stavební prvek webu a poskytuje prostředky pro definování a organizaci různých prvků na stránce, jako jsou text, obrázky, videa, odkazy a formuláře.

 • 1. Strukturování obsahu: Schopnost správně používat značky HTML pro strukturování obsahu webové stránky, jako jsou nadpisy, odstavce, seznamy, odkazy a obrázky.
 • 2. Formuláře a vstupní prvky: Znalost vytváření formulářů a používání různých vstupních prvků, jako jsou textová pole, zaškrtávací políčka, tlačítka a výběrové seznamy.
 • 3. Odkazy a navigace: Schopnost vytvářet odkazy mezi stránkami a používat atributy pro otevírání odkazů v novém okně nebo v nové záložce.
 • 4. Obrázky a multimédia: Znalost vkládání obrázků a práce s atributy pro nastavení velikosti, alternativního textu a responzivního chování.
 • 5. Sémantika: Porozumění významovým značkám v HTML5, pro jasnější strukturování a interpretaci obsahu stránky.
 • 6. Integrace s CSS a JS: Porozumění způsobům propojení HTML s kaskádovými styly CSS pro aplikování vzhledu a designu na stránky na napojení scriptů.
courseSkill

CSS3

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) je značkovací jazyk používaný pro stylizaci webových stránek. Jeho hlavním účelem je definovat vzhled, formátování a prezentaci obsahu na webových stránkách. S pomocí CSS můžete upravit barvy, písma, velikosti, uspořádání a další vizuální vlastnosti prvků na stránce.

 • 1. Selektory: Porozumění selektorům v CSS3, jako jsou elementové selektory, třídy, ID, pseudo-třídy a pseudo-elementy pro cílení specifických prvků na stránce.
 • 2. Vlastnosti a hodnoty: Znalost různých vlastností a hodnot v CSS3 pro úpravu stylu prvků, včetně vzhledu (barva, pozadí, rámečky), rozložení (poloha, velikost, zarovnání) a animace.
 • 3. Flexbox: Schopnost používat flexbox v CSS3 pro vytváření responzivních a flexibilních rozložení prvků na stránce.
 • 4. Grid: Znalost CSS Gridu pro vytváření komplexních mřížek a uspořádání prvků na stránce.
 • 5. Přechody a animace: Schopnost vytvářet plynulé přechody a animace mezi různými stavy prvků pomocí vlastností CSS3, jako jsou transition a keyframes.
 • 6. Media Queries: Porozumění použití media queries v CSS3 pro vytváření responzivního designu a přizpůsobení stylu stránky různým zařízením a velikostem obrazovek.
courseSkill

JavaScript

JavaScript

JavaScript je univerzální programovací jazyk pro webové stránky a interaktivní aplikace. Znalost JavaScriptu je klíčová pro vývoj dynamických a interaktivních funkcionalit na stránkách.

 • 1. Syntaxe a základy: Porozumění syntaxi JavaScriptu, včetně proměnných, datových typů, podmínek, smyček a funkcí.
 • 2. Manipulace s DOM: Znalost práce s Document Object Model (DOM) pro interakci s HTML a CSS na stránce, manipulaci s elementy, přidávání událostí a změnu obsahu stránky.
 • 3. Práce s událostmi: Znalost zachytávání a zpracování událostí na stránce, jako jsou kliknutí, odeslání formuláře, klávesové zkratky a další interakce uživatele.
 • 4. Manipulace s daty: Schopnost práce s daty v JavaScriptu, včetně řetězců, čísel, polí, objektů a JSON formátu.
courseSkill

Git & GitHub

Git & GitHub

Verzovací systém Git a platforma GitHub hrají klíčovou roli v procesu vývoje softwaru a správy kódu. Git je distribuovaný verzovací systém, který umožňuje sledovat a spravovat změny v kódu, zatímco GitHub je webová platforma, která poskytuje služby pro hostování a sdílení repozitářů Git.

 • 1. Inicializace repozitáře: Schopnost vytvořit nový Git repozitář v existujícím projektu a inicializovat sledování změn.
 • 2. Commit a verzování: Porozumění základnímu konceptu commitu a schopnost vytvářet a spravovat změny v kódu pomocí commitů.
 • 3. Větve (branches): Znalost práce s větvemi v Gitu, včetně vytváření nových větví, přepínání mezi nimi a sloučení (merge) větví.
 • 4. Řešení konfliktů: Schopnost identifikovat a vyřešit konflikty, které vzniknou při sloučení změn z různých větví.
 • 5. Synchronizace s vzdáleným repozitářem: Znalost připojení repozitáře k GitHubu, nastavení vzdáleného originu a stahování (pull) nebo odesílání (push) změn mezi lokálním a vzdáleným repozitářem.
courseSkill

Frameworks

Bootstrap & Angular

Naučíte se pracovat a používat frameworky Bootstrap & Angular. Bootstrap je framework pro vývoj responzivních a moderních webových stránek, zatímco Angular je výkonný framework pro vytváření jednostránkových aplikací.

 • 1. Porozumění základním konceptům knihoven a práce s knihovnami, import do projektu.
 • 2. Struktura projektu: Schopnost správně organizovat a strukturovat projekt, včetně komponent, služeb, modulů a routování.
courseSkill

Deploy

Vdechni svému webu život

Při nasazení (deploy) webové stránky je důležité získat znalosti o webhostingu a doméně. Webhosting se týká poskytování místa na serveru, kde bude stránka uložena a dostupná online. Znalostí o webhostingu je potřeba pro výběr vhodného poskytovatele, konfiguraci serveru a správu stránky.

Další klíčovou součástí je doména, což je adresa, kterou uživatelé používají k přístupu na stránku. Znalostí o doménách je potřeba pro registraci domény, konfiguraci DNS záznamů a správu doménových emailů.

 • 1. Výběr vhodného webhostingu: Porozumění různým typům hostingových služeb (sdílený hosting, VPS, dedikovaný server), zvážení dostupnosti, výkonu, bezpečnosti a podpory.
 • 2. Konfigurace domény: Schopnost zaregistrovat doménu, správně nastavit DNS záznamy a propojit doménu s webovým serverem.
 • 3. Zabezpečení: Pochopení základních principů zabezpečení webových stránek, včetně SSL certifikátů, firewallů a aktualizací softwaru.

Shrnutí

Shrnutí

Kurz základů web developmentu je intenzivní program, který ti poskytne komplexní základy potřebné pro tvorbu moderních webových stránek a aplikací. Během kurzu se naučíš několik klíčových technologií, které jsou základem web developmentu.

Prvním krokem je seznámení s HTML (HyperText Markup Language), který je základním stavebním kamenem webových stránek. Naučíš se vytvářet strukturu a obsah stránek pomocí značek HTML.

Poté se přesuneme k CSS (Cascading Style Sheets), který se používá pro stylizaci a vzhled webových stránek. Naučíš se upravovat barvy, fonty, velikosti a umisťovat prvky na stránce pomocí CSS.

Dalším důležitým krokem je JavaScript, který ti umožní přidat interaktivitu a dynamiku do tvých stránek. Naučíš se používat JavaScript pro manipulaci s obsahem stránky, práci s událostmi a komunikaci s webovými službami.

Kurz dále pokračuje s Bootstrapem, což je populární framework pro vývoj responzivních a mobilně přátelských webových stránek. Naučíš se využívat Bootstrap pro rychlou a efektivní tvorbu moderního designu stránek.

Poté se zaměříme na Angular, který je výkonným frameworkem pro tvorbu dynamických jednostránkových aplikací. Naučíš se vytvářet komponenty, řídit data a provádět routování v Angularu.

Důležitou součástí kurzu je také seznámení se s verzovacím systémem Git a platformou GitHub. Naučíš se spravovat svůj kód, sledovat změny a spolupracovat s ostatními vývojáři na projektech.

Nakonec se naučíš provádět deploy webových stránek, což znamená získání znalostí o webhostingu a doméně a zveřejnění svých stránek na internetu.

Kurz základů web developmentu ti poskytne pevný základ znalostí potřebných pro tvorbu moderních a responzivních webových stránek a aplikací. Po absolvování kurzu budeš schopen a vytvářet vlastní webové projekty a rozvíjet své dovednosti v oblasti web developmentu.

Cena

Cena

Kurz je k dispozici za cenu 19.900 Kč. Je vyžadována platba předem.

Kontakt

Přihlaš se na kurz

Započni svou cestu k IT ješt dnes!
Dělej co tě baví.
Programuj.